Aftalens indgåelse

Abonnementsbetingelserne gælder for alle typer af vores abonnementer. Ændringer i navn, adresse, e-mail eller
betalingsoplysninger skal straks skriftligt meddeles til Membersplus på [email protected], ændres via din konto på
vores website. Du vil modtage en kvittering for din abonnementsaftale via e-mail.
Pris pr. person til 49kr.

Abonnementsperiode og opsigelse

Aftalen er gældende fra den dag, hvor du indgår abonnementsaftalen, og fortsætter til du opsiger abonnementet, eller
ved manglende betaling. Abonnementet kan opsiges når du ønsker det, med øjeblikkelig virkning, du binder dig ikke for
noget ved Membersplus aps.. Opsigelse skal ske via din egen konto side via vores website,

Hvornår vil min abonnementsbetaling blive trukket?

Betaling for dit abonnement vil blive trukket når membersplus aps har modtaget din bestilling. Du vil i forbindelse med
at pengene bliver trukket, modtage en mail med oplysninger om, hvilket beløb og hvad ordren indeholder. Beløbet, der
bliver trukket, vil være det beløb, der matcher den abonnementsløsning du har bestilt. Pengene bliver trukket den dag,
din ordre bliver afsendt jf. den dato, du har oprettet dit abonnement og det interval de har valgt. Din ordre vil altid blive
sendt den først hverdag efter din bestilling. Dette vil også være gældende for deres fremtidige modtagelser af vores
abonnementsløsninger.

Betaling

Betaling for levering trækkes på dit betalingskort samme dag som afsendelse finder sted. Pakker afsendes via Post
Danmark. Kvittering for hvert køb via betalingskort fremsendes pr. email. Ellers kan der altid via din konto på
membersplus aps opnås adgang til ordrehistorik, kvitteringer samt abonnementsinfo, se mere på din konto. Hvis
betaling ikke sker senest ved forfald, opkræves et gebyr for hver rykkerskrivelse på 10 % af regningens størrelse. Ved
en for sen betaling forbeholder membersplus sig ret til at pålægge morarenter i henhold til renteloven §5, stk. 1.
Modtages betaling for abonnement ikke, kan membersplus uden varsel ophæve abonnementsaftalen.

Ændring af betalingsoplysninger på Deres abonnement

Såfremt De får nyt betalingskort eller De under andre omstændigheder ændrer betalingsoplysninger, er det vigtigt at De
går ind på deres profil og ændre Deres oplysninger. Hvis De ikke ændrer dine oplysninger, vil membersplus ikke have
mulighed for, at trække betaling for Deres ordre,. Hvis De er i tvivl er De meget velkommen til, at kontakte os
[email protected] Alternativt kan du slette dit abonnement og oprette et nyt med de korrekte kortdata.

Ændringer af betingelserne for abonnementet?

Ændringer af denne aftale som vil være til kundens fordel, herunder pris- og gebyrnedsættelse, kan af
www.fcmplus.dk foretages uden forudgående varsel herom. Ændringer af denne aftale til ugunst for kunden, herunder
pris- og gebyrstigninger, meddeles med et varsel på minimum 30 dage.

De skal være fyldt 18 år for at oprette et abonnement ved membersplus. Er de under 18 skal membersplus have
samtykke fra Deres forældre.

Du anses for at have godkendt ændringerne, hvis du ikke har meddelt os andet inden den dato, hvor ændringerne træder
i kraft. Gældende priser og abonnementsbetingelser er tilgængelig på www.fcmplus.dk.

Misligholdelse

Hvis du misligholder din abonnementsaftale eller abonnementsbetingelserne, er membersplus berettiget til at ophæve
dit abonnement uden varsel.

Behandling af personlige oplysninger

For at administrere dit abonnement behandler membersplus en række oplysninger om dig, herunder navn, adresse,
telefonnummer, e-mail, cpr-nummer og andre forhold af betydning for dit abonnement. Ved tegning af abonnement
giver du samtykke til, at vi kan benytte oplysningerne til administration af dit abonnement samt til statistiske formål.

14. Elektronisk og telefonisk henvendelse

Som betingelse af oprettelsen af et medlemskab hos membersplus, giver du samtidig samtykke til at membersplus må
kontakte dig med elektronisk post og kontakte dig via telefon. Du vil modtage elektroniske meddelelser i form af emails
på din registrerede e-mailadresse og SMS-beskeder på det registrerede mobiltelefonnummer.
membersplus vil via elektronisk post kontakte dig med informationer om opdateringer, ændringer, tilbud og
konkurrencer mv. vedrørende membersplus. Du vil også kunne blive kontaktet via telefon på det registrerede
mobiltelefonnummer med service/vejledning i hvordan du får mest ud af dit nuværende medlemskab. Du kan til enhver
tid afmelde disse beskeder ved at besvare “AFMELD” i en af de mails, vi sender til dig.

15. ER DU I TVIVL

Såfremt der opstår tvivlsspørgsmål, er du altid velkommen til at rette henvendelse på [email protected]

16. Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til: [email protected]
Hvis det ikke lykkedes os, at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på
området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Klager over almindelige varer skal du gå til
Forbrugerklagenævnet eller oprette en sag ved den nye europæsiske forbrugerportal ODR.

Forbrugerklagenævnet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 41 71 50 00
[email protected] – www.forbrug.dk